Общи условия


Условия за ползване
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.voya.bg.
Ако използвате уеб сайта www.voya.bg се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Този документ съдържа Общите условия, според които ДЕБЮТИ ООД предоставя услуги на потребителите си, чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.voya.bg , наричан по-долу МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.voya.bg, наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.voya.bg или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Потребителите се идентифицират с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www. voya.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.
Правила за използване на сайта
ДЕБЮТИ ООД, като собственик на МАГАЗИНА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да е обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА е валидна за Република България.
Транспортни разходи
Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Права и отговорности на страните
Продуктите и услугите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. ДЕБЮТИ ООД поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите. ДЕБЮТИ ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.
Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.
Ограничение на отговорността
МАГАЗИНЪТ, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на МАГАЗИНА. В случай , че в следствие на използването на МАГАЗИНА, или продукти от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.
Лична информация
С цел закупуването на продукти или услуги от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.
Промяна на цени на стоки
МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то МАГАЗИНА има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.
МАГАЗИНЪТ може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП www. voya.bg Ви предоставя следната информация:
1. ДЕБЮТИ ООД , гр. Варна 9000, ул. Дунав 5
2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт .
3. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.
6. Начините за Доставка са описани по-долу
Отказ от поръчани продукти
Потребителят има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 14 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е нарушавана целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в МАГАЗИНА начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на МАГАЗИНА. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.
Замяна на продукти
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
При несъответствие на получените продукти с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.
При липса на поръчани продукти от Потребителя МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже да замени продуктите, МАГАЗИНЪТ възстановява заплатената сума.
При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
Условия за препратки към МАГАЗИНА
Сайт с хипер-връзка към www.voya.bg не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.voya.bg;
УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Използвани термини
Заявител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инициира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.
Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от заявителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.
За да направи поръчка, заявителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.
Възможно е данните на получателя да са различни от данните на заявителя на поръчката. При този случай плащането трябва да се извърши предварително, след което ще се достави на адреса на получателя.
При възможност, доставката ще бъде извършена от куриер в посочения от подателя час на доставка. Ако това се окаже невъзможно, представител на магазина ще се свърже с подателя за уточняване на друг ден и час за доставка.
Проблеми при доставка
Ако забавянето на доставката или по-ранното ѝ изпълнение от посочения от Вас времеви интервал не е поради причини, възникнали от Ваша страна, повторната доставка е за сметка на магазина.
При нужда от повторно идване на куриер по Ваша доставка по причини, възникнали от Ваша страна, Вие поемате разходите по повторната доставка. Причини от Ваша страна могат да бъдат Вашето или на упълномощен от Вас човек отсъствие, който да приеме доставката и да извърши плащането, когато то е заявено в брой.
Време на доставка
Доставките се извършват от 9.00 ч до 18.00 ч в работни дни.
Доставката на вашите поръчки се изпълнява до 5 (пет) работни дни, считано от датата на заявката, ако е направена до 10 часа. Ако е направена след този час, за начало се взима следващия работен ден.
! Тази сума не е калкулирана в цената на доставката.
! Когато плащането на поръчката е по банков път /платежно нареждане, вносна бележка/ за дата на заявката се смята деня на получаване на плащането по сметката на МАГАЗИНА.
В този случай служител на www.voya.bg ще се свърже с Вас веднага след потвърждението за извършено плащане и ще Ви каже кога ще пристигне Вашата доставка.
Този вид доставка важи на територията на цялата страна.
Цени за доставка
Поръчка
Вашите поръчки се приемат само по електронен път, чрез електронния магазин.
Моля бъдете внимателни при въвеждането на Вашият имейл адрес, защото потвърждението на поръчката при заплащане в брой и банков път се осъществява чрез него.
Системата ще Ви информира, че поръчката Ви е приета. Още при финализирането на Вашата поръчка, ще можете да видите всички продукти, които купувате, размера на сумата, която ще платите, начинът на плащане, адресът на доставка. Ако забележите някаква неточност в попълнените от Вас данни, моля обадете ни се незабавно.
Приемане на поръчки
Поръчките в www.voya.bg се приемат 24 часа в денонощието.
ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА/ДОГОВОРА
• Потребителят има право да се откаже от договора, респективно от закупената от него стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в настоящите общи условия.
• Потребителят може да упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата, на която потребителят или трето лице упълномощено от него, различно от превозвача, са влезли във владение на стоката. За целта предметът на сделката трябва да бъде в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.
• За да упражни правото си на отказ потребителят трябва да уведоми продавача за решението си да се откаже от поръчката/договора с недвусмислено заявление. Потребителят може да ползва формуляр за отказ – приложение № 1 към настоящите общи условия, както и всяка друга форма на документ и/или изявление, която да носи информация достатъчна за идентифицирането на потребителя и поръчаната от него стока.
• Потребителят може да подаде формуляра за отказ на хартиен носител, изпратено по поща или куриерска фирма до адреса на управление на продавача.
• За да се счита спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняване правото си на отказ преди изтичане срока на отказ посочен в настоящия раздел от общите условия.
• Разходите по транспорт и доставка на отказаните продукти са за сметка на клиента.


РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
• Страните ще разрешават възникналите между тях спорове, чрез постигане на взаимно съгласие.
• Ако постигането на съгласие между страните се окаже невъзможно, всички спорове, породени от изпълнението на този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешавани до орган за алтернативно решаване на потребителски спорове. (орган за АРС)
• Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове (орган за АРС) е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянно дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка по чл. 181 „п“ от Закона за защита на потребителите.
• Предлаганите от продавача стоки попадат в сектор от компетентността на „Център за алтернативно решаване на спорове "НАИС ПРО" към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби“, с електронен адрес: https://nais.bg/. Центърът е структура за алтернативно решаване на потребителски спорове одобрена от Министърът на икономиката и включена в списъка по чл. 181 „п“ от Закона за защита на потребителите.
• Продавачът се задължа да постави и поддържа на интернет страниците си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите.
Приложение 1 - Формуляр за отказ от договор
За контакт: +359 899 820782
debeauty@voya.bg