Органик сертификати


Защо органик сертифицирани?

Знаете ли, че понастоящем не съществуват закони, гарантиращи, че продуктите за здраве и красота, обозначени като органик, са наистина органик?

Органик сертификатите на ЕС се отнасят само до земеделието и производството на храни. Ето защо, VOYA търси органик сертифициране за своите продукти. Това гарантира, че когато купувате продукти или терапии на VOYA, можете да бъдете сигурни, че те са независимо потвърдени, като органични. 

Ръчно събраните водорасли и продукти на VOYA са органик сертифицирани от един или повече органи, като:

Soil Association (70% Органик съставки)

Създадена през 1946 г., английската асоциация по почвите,  има вероятно най-високите и изчерпателни стандарти био производство и преработка в света.

Често определяна, като „Ролс Ройса на еко обозначенията“, асоциалцията има две нива на сертифициране :

  “Органик”                                                                                                                                        

Когато най-малко 95% от съставките са органични.

 “С органичен състав”                                                                                                                    

Когато продуктът съдържа 70% или повече органични съставки.

IOFGA Ирландска асоциация на био земеделските производители и фермери

IOFGA е водещ органик сертифициращ орган на продукти и производства в Ирландия.

IOFGA е създадена през 1982 г. и винаги е стояла начело на био движението в Ирландия. Има вече 35 години опит в инспектирането, сертифицирането и свързването в мрежа на органик производителите, което поставя асоциацията в уникалната позиция да служи на динамично развиващия се био пазар.

Органичните продукти, носещи логото IOFGA, са произведени по най-високите стандарти и по принципите на биологичното производство, подчинени на работата в хармония с природата и никога в противовес с нея. 

На практика органичното земеделие:

 • Избягва използването на химически торове и пестициди.
 • Изисква най-високи стандарти за хуманно отношение към животните.
 • Не разрешава използването на ГМО.
 • Използва по-малко енергия от изкопаеми горива на калория произведена храна.

Защитава биоразнообразието, чрез поддържане на подходящи хабитати за растения, животни и дива природа.

 • Насърчава хората да купуват сезонна храна на местно ниво.

Когато видите логото IOFGA върху органик храни или продукти, можете да бъдете сигурни, че те са били инспектирани и утвърдени, за да отговарят напълно на биологичните стандарти.

                 Halal Сертификат

Сертификатът, издаден от департамента за сертифициране, гарантира, че даден продукт е бил изследван и е установено, че отговаря на ислямските диетични наредби и следователно е подходящ за мюсюлмани. 

Като част от процеса на проучването се проверяват всички съставки, добавки, цветове, помощни средства за обработка и катализатори, за да се гарантира, че продуктът не е получен и не съдържа неодобрени субстанции. Сертифицирането се извършва съгласно стандартите на сертифициращите органи в Европа, Близкия и Далечния Изток.

Според тези стандарти:

 • Внимателно се проследяват съставките с животински произход. Внимателно се следи съдържанието на алкохол в продуктите, съставките или добавките.
 • Всички обекти за производство и преработка се посещават от двама служители, натоварени да извършат необходимата проверка, за да гарантират, че сертифицираните продукти отговарят на поставените стандарти.
 • По време на проверката служителите проверяват:
 • Компонентите, използвани в производството.
 • Източникът на компонентите.
 • Производството и преработката на продуктите.
 • Пакетирането.
 • Съхранението и доставката на продуктите.
За контакт: +359 899 820782
debeauty@voya.bg